A package for assertions without dependency hell
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

168 řádky
4.1KB

 1. package assert
 2. import (
 3. "reflect"
 4. "github.com/google/go-cmp/cmp"
 5. )
 6. // Assert is a helper for tests
 7. type Assert struct {
 8. t T
 9. }
 10. func (a Assert) f(ok bool, msg []interface{}, format string, extra ...interface{}) {
 11. if !ok {
 12. if format != `` {
 13. msg = prepMsg(msg, format, extra...)
 14. }
 15. if msg == nil {
 16. msg = []interface{}{`Assertion failed`}
 17. }
 18. msg = append(append([]interface{}{shell(1) + shell(97) + shell(41) + `FAIL!` + shell(0) + shell(1)}, msg...), shell(0), "\n")
 19. a.t.Helper()
 20. a.t.Error(msg...)
 21. }
 22. }
 23. // New returns a new Assert
 24. func New(t T) Assert {
 25. a := Assert{t}
 26. return a
 27. }
 28. // TODO: Panics, Len
 29. ///// Boolean /////
 30. // True asserts the given value is true
 31. func (a Assert) True(actual bool, msg ...interface{}) {
 32. a.t.Helper()
 33. a.f(actual, msg, `Should be true, but it isn't`)
 34. }
 35. // False sserts the given value is false
 36. func (a Assert) False(actual bool, msg ...interface{}) {
 37. a.t.Helper()
 38. a.f(!actual, msg, `Should be false, but it isn't`)
 39. }
 40. ///// Nil /////
 41. func isNil(val interface{}) bool {
 42. if val == nil {
 43. return true
 44. }
 45. v := reflect.ValueOf(val)
 46. switch v.Kind() {
 47. case reflect.Chan, reflect.Func, reflect.Interface, reflect.Map, reflect.Ptr, reflect.Slice:
 48. return v.IsNil()
 49. }
 50. return false
 51. }
 52. // Nil asserts the given value is nil
 53. func (a Assert) Nil(actual interface{}, msg ...interface{}) {
 54. a.t.Helper()
 55. a.f(isNil(actual), msg, `Should be nil, but got %#v`, actual)
 56. }
 57. // NotNil sserts the given value is not nil
 58. func (a Assert) NotNil(actual interface{}, msg ...interface{}) {
 59. a.t.Helper()
 60. a.f(!isNil(actual), msg, `Should not be nil, but it is`)
 61. }
 62. ///// Errors /////
 63. // Error asserts the given error is not nil
 64. func (a Assert) Error(actual error, msg ...interface{}) {
 65. a.t.Helper()
 66. a.f(actual != nil, msg, `Expected an error, but got nil`)
 67. }
 68. // NoError asserts the given error is not nil
 69. func (a Assert) NoError(actual error, msg ...interface{}) {
 70. a.t.Helper()
 71. a.f(actual == nil, msg, `Expected no error, but got %#v`, actual)
 72. }
 73. ///// Comparisons /////
 74. // Eq asserts the given values match
 75. func (a Assert) Eq(expected, actual interface{}, msg ...interface{}) {
 76. a.t.Helper()
 77. if reflect.TypeOf(expected) != reflect.TypeOf(actual) {
 78. a.f(false, msg, `Expected %T(%#v), but got %T(%#v)`, expected, expected, actual, actual)
 79. return
 80. }
 81. a.f(expected == actual, msg, `Expected %#v, but got %#v`, expected, actual)
 82. }
 83. // Ne asserts the given values don't match
 84. func (a Assert) Ne(expected, actual interface{}, msg ...interface{}) {
 85. a.t.Helper()
 86. a.f(expected != actual, msg, `Should not be %#v, but it is`, expected)
 87. }
 88. ///// Lists /////
 89. // Contains asserts the expected value is in the given list
 90. func (a Assert) Contains(expected, list interface{}, msg ...interface{}) {
 91. a.t.Helper()
 92. rlist := reflect.ValueOf(list)
 93. a.f(rlist.Kind() == reflect.Slice || rlist.Kind() == reflect.Array, nil, `Can only call assert.Contains on a slice or array`)
 94. for i := 0; i < rlist.Len(); i++ {
 95. if rlist.Index(i).Interface() == expected {
 96. return
 97. }
 98. }
 99. a.f(false, msg, `Expected %#v to be in %#v, but it isn't`, expected, list)
 100. }
 101. // SameElements asserts the values have the same elements. It ignores the order of the elements
 102. func (a Assert) SameElements(expected, actual interface{}, msg ...interface{}) {
 103. a.t.Helper()
 104. rexpected, ractual := reflect.ValueOf(expected), reflect.ValueOf(actual)
 105. a.f(rexpected.Kind() == reflect.Slice || rexpected.Kind() == reflect.Array, nil, `Can only call assert.SameElements on a slice or array`)
 106. a.f(ractual.Kind() == reflect.Slice || ractual.Kind() == reflect.Array, nil, `Can only call assert.SameElements on a slice or array`)
 107. if rexpected.Len() != ractual.Len() {
 108. a.f(false, msg, `Expected elements of %#v to match %#v, but they don't`, expected, actual)
 109. return
 110. }
 111. var same int
 112. for i := 0; i < rexpected.Len(); i++ {
 113. for j := 0; j < ractual.Len(); j++ {
 114. if rexpected.Index(i).Interface() == ractual.Index(j).Interface() {
 115. same++
 116. break
 117. }
 118. }
 119. }
 120. if same == rexpected.Len() {
 121. return
 122. }
 123. a.f(false, msg, ``)
 124. }
 125. func (a Assert) Cmp(expected, actual interface{}, opts ...cmp.Option) {
 126. a.t.Helper()
 127. diff := cmp.Diff(expected, actual, opts...)
 128. if diff == `` {
 129. return
 130. }
 131. a.f(false, nil, "\n"+diff)
 132. }